Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

 П О К А Н А

   

              За обществено обсъждане на проекта за бюджет на

                    Община Братя Даскалови за 2020 година

 

          Община Братя Даскалови на основание  чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси,   кани  ръководители на фирми,  кметове на населени места и кметски наместници, общински съветници,  ръководители на бюджетни звена  и жителите на общината на  21.01.2020 година  /вторник/  от 10.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2020 година.

      Вашите мнения и препоръки може да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

   Иван Танев

   Кмет на община Братя Даскалови

 

Проект за бюджета на община Братя Даскалови за 2020 година

1. Приходи - ТУК!

2. Разходи - ТУК!

3. Капиталови разходи - ТУК!

4. Ремонт улици - ТУК!

 

 

 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК !!!

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 3, ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”

О П Р Е Д Е Л Я М :

КОМИСИЯ, в състав по землища в Община Братя Даскалови

Цялия текст и комисийте може да прочетете ТУК!

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, вече работи. Активни са както тестовата ѝ версия, така и реална среда, в която всеки хотелиер може да подаде заявката си за регистрация.

До 30 септември 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, следва да регистрират свой профил в реалната система. Считано от 01 октомври 2019 г. лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО/ хотелиер), вече ще трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Заявленията за регистрация се подават на адрес https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (от дясната страна на началния екран) – https://www.tourism.government.bg.

Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система. Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, а единствено дават възможност на потребителите предварително да се запознаят с опциите на системата.

Целта на новата електронна платформа е да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на местата за настаняване с министерството на туризма, НАП, МВР, НСИ и общините. По този начин от една страна ще се облекчи обменът и обработката на данните, а от друга се очаква да се „изсветли“ секторът и да се постигне по-висока защита на данните.

                                               П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови за 2018 година На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2018 година. Каним жителите на общината, представители на бизнеса, кметове, кметски наместници и общински съветници на 17.04.2019 година от 10.00 часа в залата на общинска администрация Братя Даскалови на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2018 година.

Председател на Общински съвет

Петко Михайлов