Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 10.10.2018 г. /сряда/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Промени в стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
3. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Управителен съвет
01.10.2018 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 27.04.2018 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Промени в стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.
2. Вземане на решение за пререгистрация на Сдружението в Агенцията по вписванията.
3. Приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Сдружението, и публикуването им в Регистъра на Агенцията по вписванията.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Управителен съвет
16.04.2018 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 26.01.2018 г. /петък/, в 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4
Заседателната зала на общ. Брезово, при следния

Дневен Ред:

1. Приемане доклада за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” през 2017 г.
2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за 2017 г.
3. Приемане на годишна програма за дейността на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и бюджет за 2018 г.
4. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Управителен съвет
18.01.2018 г.

imageНа 10 ноември 2017 г. /петък/ институцията на омбудсмана организира изнесени приемни във всички 11 общини в област Стара Загора.

Гражданите на общините Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Маглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан ще могат да поставят проблемите си и ще бъдат консултирани от експертите на националния обществен защитник. /Виж по-долу списък с адресите и началния час на приемните/.

В 12.00 часа в с. Ветрен омбудсманът Мая Манолова ще открие Седмия национален фестивал „Като звездите“ за деца таланти в неравностойно положение, който се провежда под нейния патронаж.

По-рано през деня, в 11.00 часа, Мая Манолова ще даде брифинг в община Мъглиж. 

В 15.30 часа омбудсманът Мая Манолова, местният обществен защитник Надежда Чакърова и кметът на гр. Стара Загора Живко Тодоров ще дадат съвместна пресконференция в зала 2 в сградата на общинската администрация.

Записването на гражданите за изнесените приемни на 10 ноември 2017 г. ще се осъществява до 11.00 часа на 9 ноември 2017 г. /четвъртък/ както следва:

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Начален час на приемната – 11.00
Телефони за записване: 042614654; 042918654
Място – Общинска администрация - бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, зала „Фоайе“

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Начален час на приемната  – 11.00
Телефони за записване: 04134 22 60
Място:  Общинска администрация  - ул. „Септемврийци“ № 55, Гербова зала на партера

ОБЩИНА ГУРКОВО
Начален час на приемната – 11.00

Телефон за записване:  04331 22 60                 
Място: Народно читалище „Войвода Генчо Къргов“  - пл. „Генчо Къргов" № 1, малка зала

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Начален час на приемната  – 11.00

Телефони за записване:  0418 68 901

Място: Общинска администрация  - бул. „Република“ № 48, приемна на 1 етаж

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Начален час на приемната  – 11.00

Телефон за записване:  0431 98 340 

Място: бул. „Александър Батенберг“ № 4, етаж 3 /офис на местния обществен посредник Гинка Щерева/

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Начален час – 11.00
Телефон за записване: 04321 33 01         

Място – Пенсионерски клуб „Мъдрост“  - пл. „Трети март“ № 32 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Начален час на приемната – 11.00

Телефон за записване: 04330 20 40                               
Място: Общинска администрация – ул. „Георги Бенковски“ № 9, заседателна зала на 2 етаж

ОБЩИНА ОПАН
Начален час на приемната – 14.30
Телефони за записване: 04101 22 60          
Място: Общинска администрация  

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Начален час на приемната – 11.00

Телефони за записване: 04361 32 60
Място: Читалище „Напред“ –  пл. „Освобождение“ № 4, Информационен център

ОБЩИНА РАДНЕВО
Начален час  на приемната – 11.00

Телефон за записване: 0884 370 901             
Място: Общинска администрация – ул. „Митьо Станев“ № 1, зала  315 на 3 етаж

ОБЩИНА ЧИРПАН
Начален час на приемната – 11.00
Телефон за записване: 0416 99 649
Място: Общинска администрация – пл. „Съединение“ №1, голяма зала на 1 етаж