Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 Област     Община           Име                  Фамилия          ЕГН (ГГММ******)    Позиция

Стара Загора Братя Даскалови АНА ЖЕЛЕВА 5910****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови АНЕТА ТАНЕВА 7401****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови БОЙКА ДИМИТРОВА 7401****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВЕНЕТА ИВАНОВА 6806****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВЕНЦИСЛАВ СТОЕВ 6808****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВИДКО НЕШЕВ 5809****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ВИОЛЕТА ДИМОВА 7011****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ГАНКА ПЕТРОВА 5703****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ГЕРГАНА ФИЛИПОВА 5702****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ГИНКА ЖЕЛЯЗКОВА 8108****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДАНИЕЛА НИКОЛОВА 9403****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ДЕМИР ДЕМИРОВ 5803****** Придружител
Стара Загора Братя Даскалови ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА 9902****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДЕНКА БОРИСОВА 4908****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДЕШКА СТОЕВА 5201****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДОЧКА ИВАНОВА 8005****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ДОШКА ПОПОВА 5002****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЕЛЕНА ШОПОВА 8703****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЕМИЛИЯ КОСТОВА 6812****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЖАНА ВЪЛЧАНОВА 8601****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови ЖЕЧКА ВИДЕВА 9807****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови ЗЛАТКА АТАНАСОВА 5905****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ИВАН АНГЕЛОВ 5706****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА ДИМИТРОВА 6307****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА КИРОВА 6608****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА НИКОЛАЕВА 6802****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВАНКА РУСЕНОВА 6005****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ИВИЛИНА БОНЧЕВА 8204****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ЙОРДАНКА ВЪЛЧЕВА 9910****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови КАТЯ ГЕНОВА 7001****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови КИТА ПАЛАЗОВА 5110****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови КОЙЧО КОЙЧЕВ 6208****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови КРАСИМИРА ТОТЕВА 8512****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови МАГДАЛЕНА ГЕНЧЕВА 8812****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови МАРИАНА МАРИНОВА 8911****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови МАРИЯНА МАНЕВА 6305****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови МИТАНКА ХРИСТОВА 7501****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови НАТАША БАЛАЛИЕВА 5303****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови НЕДКА ИВАНОВА 7707****** Контрольор
Стара Загора Братя Даскалови ПАВЛИНА ГАНЕВА 5910****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПАУНКА ГЕОРГИЕВА 6611****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПЕНКА АТАНАСОВА 6204****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПЕНКА БОНЧЕВА 5504****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ПЕНКА КАЛКАНОВА 5608****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови РАДКА СРЕБРЕВА 7003****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови РОСИЦА АТАНАСОВА 7011****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СВЕТЛА ГРОЗЕВА 8406****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СВЕТЛА ХРИСТЕВА 6311****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СТАНИМИРА ДЕШКОВА 9811****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СТАНКА ИВАНОВА 6308****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови СТОЯНКА ИВАНОВА 7805****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ТАНЯ СТЕФАНОВА 5403****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ТАНЯ ЧИЛИКОВА 7107****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ТОДОРКА КАРЕВА 7302****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ХРИСТИНКА ЧЕНКОВА 5905****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ХРИСТО ХРИСТОВ 7309****** Резерва
Стара Загора Братя Даскалови ЮСЕИН ФИЛИНТА 6110****** Преброител
Стара Загора Братя Даскалови ЯНА ЖЕЛЯЗКОВА 4711****** Преброител

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.


Заявление за кандидатстване на преброители, контрольори и придружители ТУК (pdf)

Заявление за кандидатстване на преброители, контрольори и придружители ТУК (docx)

Заповед за определяне на цени/ставки за извършване на дейностите по Преброяване 2021 ТУК

Образец на автобиография ТУК

Съгласие за обработка на лични данни ТУК

 

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ публикува проект за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Проектът е във връзка с изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000,00 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000,00 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Всички заинтересовани страни имат възможност да отправят своите коментари и предложения, относно планираните промени, в срок до 17:30 ч. на 19.05.2021 г., на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено, лично в офиса на СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ на адрес гр. Брезово, п. к. 4160, ул. „Георги Димитров“ № 25.

 

Проект за изменение и допълнение на СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови /pdf/

Проект за изменение и допълнение на СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови /word/