Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На 09 август 2016 г. от 10.00 ч., в залата на община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г.

Експертите от центъра ще представят допустимите кандидати, дейностите, допустимите разходи и необходимите документи по подмярката.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

За допълнителна информация:
Име на служител: Петя Ацинова, управител. Тел:. 0889 199180, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Техническа служба при Община Братя Даскалови 

Уведомява всички заинтересовани, че във връзка с изготвянето на цифров модел на кадастралния и регулационен план на с. Черна гора, няма да може да прави справки и издава скици за с. Черна гора за периода от 04.07.2016 г. до 11.07.2016 г.

 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” /Договор№РД50-202/07.12.2015 г.


ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 25.05.2016 г. /сряда/, от 10.00 ч. в град Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25, ет.4 Заседателната зала на общ. Брезово , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване Стратегията на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” за Водено от общностите местно развитие.
2. Организационни въпроси.

Ако в определения час не се явят необходимият брой членове, на основание чл.10. (доп. на ОС от 01.03.2011 г.) от Устава, събранието може да се проведе един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

10.05.2016 г.
Управителен съвет

На 11.06.2016 г. в град Стара Загора хотел "Верея" сдружение "Зачатие" ще проведе среща под надслов "Новите пътища към мечтаното дете".

Повече информация ТУК.

Списък на възрастните хора от община Братя Даскалови който ще бъдат подпомогнати в рамките на кампанията "Великден за всеки" .Ваучерите ще се получават в клоновете на "Български пощи"по населени места.

Списък ТУК