Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ДОПИТВАНЕ

На 29.04.2015 г. от 10.00 часа в залата на община Братя Даскалови, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща по втората фаза от Националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. По време на срещите ще се обобщят резултатие от направените анкети, имащи за цел да проучат сред широката общественост какво гражданите искат да се промени в тяхното населено място с европейски средства.

Акцент на събитието ще бъде обсъждане на добрите идеи на гражданите, мястото им в общинския план за развитие, както и конкретните възможности за осъществяване на предложенията чрез финансиране по различни оперативни програми.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

За допълнителна информация: 

 Име на служител: Петя Ацинова, управител. Тел:. 0889 199180, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Голяма част от оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. са вече утвърдени и предстои отварянето им. Мрежата от областни информационни центрове в страната стартира инициатива, целяща събиране на мнения и значими проектни идеи, които биха подобрили живота на хората в общините.

Каним Ви да попълнете подготвената анкета, която може да изпращате на електронния адрес на ОИЦ Стара Загора Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. На 26 март 2015 г. гражданите ще могат да научат повече за възможностите за финансиране на проекти през новия програмен период и да попълнят такава анкета на площада пред общината в село Братя Даскалови.

Анкетите може да свалите от ТУК:
в doc формат
в pdf формат

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори и съгласно чл. 396, ал. 1от Изборния кодекс Общинска администрация Братя Даскалови напомня, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място” е:
а/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б/ български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България,
към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
Предвид цитираните разпоредби, за да упражнят правото си на глас лицата с настоящ адрес в чужбина, е необходимо да заявят актуален настоящ адрес в Р. България най-малко 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.
За община Братя Даскалови адресна регистрация се извършва в сградата на Община Братя Даскалови и във всички кметства на територията на общината.

Уважаеми съграждани,

във връзка с Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Ви информираме, че на територията на Община Братя Даскалови няма сгради, които отговарят на изискванията поставени в програмата за 2015 г. 

Информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект “Подкрепа за достоен живот”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с ПМС №4/15.01.2015 г. предстои да бъдат сключени нови договори с потребителите и личните асистенти, обслужвали ги до края на 2014 г. Срокът на договорите ще бъде до 31.03.2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.