Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

Брой точки

1.

№ 94-00-290/19.08.2021 г. 

Величка Христова

9

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

1.

№ 94-00-290/19.08.2021 г. 

Величка Христова

С допуснатия кандидат ще се проведе събеседване на 20.08.2021 г. в сградата на Община Братя Даскалови от 14:00 до 16:00 часа.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

1.

№ 94-02-115/29.04.2021 г. 

Зорница Богова

С допуснатия кандидат ще се проведе събеседване на 17.05.2021 г. в сградата на Община Братя Даскалови от 14:00 до 16:00 часа.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

Брой точки

1.

№ 94-02-115/29.04.2021 г.

Зорница Богова

9

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

Брой точки

1.

№ 94-02-109/19.04.2021 г. 

Лиляна Търкошева

9

2.

№ 94-02-110/19.04.2021 г.

Маргарита Александрова

9

3.

№ 94-02-111/19.04.2021 г.

Таньо Костов

9

4.

№ 94-02-112/19.04.2021 г.

Деница Желева

9

5.

№ 94-02-113/19.04.2021 г.

Стефан Стефанов

9