Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

1.

№ 94-02-57/10.03.2021 г.

Зехра Чер

2.

№ 94-02-58/10.03.2021 г.

Минка Видева

3.

№ 94-02-59/10.03.2021 г.

Димитър Станчев

4.

№ 94-02-60/10.03.2021 г.

Валя Асенова

5.

№ 94-02-62/11.03.2021 г.

Стоян Стоянов

6.

№ 94-02-63/11.03.2021 г.

Иван Нанчев

7.

№ 94-02-64/11.03.2021 г.

Станка Колева

8.

№ 94-02-65/11.03.2021 г.

Пенка Делчева

9.

№ 94-02-75/16.03.2021 г.

Деляна Тодорова

  С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 18.03.2021 г. в сградата на Община Братя Даскалови от 10:00 до 16:00 часа.