Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

№ по ред

Вх. № на заявлението

Име

Брой точки

1.

№ 94-02-80/17.03.2021 г.

Мариана Ламбова

9

2.

№ 94-02-81/17.03.2021 г.

Елена Асенова

9

3.

№ 94-02-82/17.03.2021 г.

Димитрина Димитрова

9

4.

№ 94-02-83/17.03.2021 г.

Мария Танева

9

5.

№ 94-02-89/18.03.2021 г.

Донка Маврова

9