Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване, опeсъчаване на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под №9022595 - www.aop.bg

Срок на валидност на публичната покана 02.12.2013 г.

Пълна документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване, опeсъчаване на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под №9021872

Пълна документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана няма избран изпълнител и няма сключен договор.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване, опeсъчаване на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под №9021098

Пълна документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана няма избран изпълнител.

С Решение № РД-379 от 09.10.2013 г. на Кмета на Община Братя Даскалови се открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни и санитарни препарати и консумативи и консумативи за детските заведения, училища и заведения за социални услуги на територията на община Братя Даскалови"

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00256-2013-0008

Цена на тръжната документация: 15 лв. с ДДС.


По процедурата има избран изпълнител и сключен договор.