Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по 3 /три/ обособени позиции".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9014705

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Във връзка със сключен договор за финансово подпомагане № 24/321/01314 от 27.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за проект 24/321/01314 "Консултантски услуги - изработване и провеждане на ЗОП процедури по проект 24/321/01314 "Спортът - Здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Консултантски услуги - изработване и провеждане на ЗОП процедури по проект 24/321/01314 "Спортът - Здравословен начин на живот за населението на община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9014551

Пълната документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Във връзка със сключен договор за финансово подпомагане № 24/321//01139 от 27.11.2012 г. между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за проект 24/321/01139 "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови", кмета на Община Братя Даскалови обявява процедура:

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Правни услуги и изработване на тръжна процедура по ЗОП по проект 24/321/01139 "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9014416

Пълната документация може да свалите от ТУК. (При проблем с отварянето на линка може да свалите документацията и от ТУК).


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от областната и общинската транспортна схема по 3 /три/ обособени позиции".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9013971

Пълната документация може да свалите от ТУК.