Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване, опeсъчаване на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г."

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9010168

Пълна документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на употребяван специализиран товарен автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Братя Даскалови".

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под №9009421

Пълна документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана има избран изпълнител и сключен договор.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване, опeсъчаване на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г."

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9009181

Пълна документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана няма избран изпълнител и няма сключен договор.

Публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване, опeсъчаване на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г."

Публичната покана е качена в страницата на Агенция по обществени поръчки под № 9008417/07.11.2012 г.

Пълна документация може да свалите от ТУК.


По публичната покана няма избран изпълнител и няма сключен договор.