Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

С Решение № РД-249/19.07.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни и санитарни препарати и консумативи за детските заведения и заведения за социални услуги на територията на община Братя Даскалови 2012 г."

Пълната документация за обществената поръчка може да изтеглите от ТУК.


С Решение № РД-311 от 10.09.2012 г. на Кмета на Община Братя Даскалови процедурата е прекратена

Община Братя Даскалови обявява процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за строителство с предмет: "Прилагане на енергоефективни мерки в сградата на ОДЗ "Детелина" с. Оризово, общ. Братя Даскалови".

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до документацията за участие в откритата процедура.

Документация за участие може да изтеглите от ТУК.

Въпроси, отговори и разяснение по документацията:

Въпрос 1 и КСС (12.04.2012 г.) - може да прочетете ТУК.

Въпрос 2 (20.04.2012 г.) - Отговор на въпрос 2 и Разяснение

Въпрос 3 (25.04.2012 г.) - Отговор на въпрос 3