Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Цялата програма може да прочетете - ТУК!

Целия годишен план за развитие на социалните услуги в Община Братя Даскалови за 2021 г. може да прочетете - ТУК!!!

Цялата програма за управление на Община Братя Даскалови 2019-2023 може да прочетете - ТУК!!!

Целия годишен план на дейностите за подкрепа  на личностното развитие на децата и учениците в Община Братя Даскалови 2020 г. може да прочетете - ТУК!!!