Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проекта ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

Ще се създаде:
- Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда
- Ще се назначи и обучи персонал, който ще предоставя услуги за социално включване в общността или в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на целевата група.

Повече информация за пресконференцията и проекта може да научите - ТУК

Проект "Подкрепа за достоен живот" (социална услуга "Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)

По Проекта са назначени на работа 9 лични асистенти, които обслужват 9 потребителя на социалната услуга. Община Братя Даскалови е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане. Лицата, получаващи обгрижване са от селата Братя Даскалови, Оризово, Мирово, Черна гора, Гранит, Медово, Голям дол, Горно ново село. От 01.02.2013 г. по проекта са назначени допълнително 30 лични асистенти, обслужващи 30 потребителя на социалната услуга, като услугата се предоставя в по-голям брой села.