Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Селото е създадено през 1956 година от сливането на две села с имената - Ръжево и Борносус. По-късно като негови квартали те носят имената Войниците и Гроздово. Кръстено е на тримата братя Даскалови, участници в Септемврийското въстание. В селото се намира сградата на общинска администрация, Народно читалище "Пейчо Минев", Дневен център за възрастни хора, Младежки център, СОУ "Христо Ботев".

През селото минава река, която извира от Средна гора и се влива в р. Марица. При обилни дъдове реката става пълноводна и буйна и често нанася големи щети. Първото наводнение, което селото помни е през 1898 г., а последното - през 1951 г. Основният поминък в селото е земеделието.

В близост до селото са проучени 4 надгробни могили - Момина могила, Малката могила, Чаташката, Каракочова могила.

Празникът на селото, както и на общината е на 23 септември.