Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Заповед № РД-091/27.02.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови, с която се утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти в образованието за 2012 г.

Приложение № 1 към Заповед № РД-091/27.02.2012 г.

Публикувано на 09.03.2012 г.