Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Адрес: Област Стара Загора, община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. Септемвриици № 55 

Карта - за навигация

Контакти :

Длъжност

Име, фамилия

Телефон

E-mail

Кмет

на Oбщината

Иван Танев

04134/2260

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-кмет

Галина Радева

04134/2302

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-кмет

Емил Филипов 04134/2406  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар  на Общината

Мануела Делчева 04134/2388  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Финансов контрольор

Стоянка Генова

04134/2373  

ДИРЕКЦИЯ  ФСДПИОПД

Директор  на дирекция и главен счетоводител Злати Енев

04134/2328

 
Системен администратор

Тодор Карев

0884644132

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник главен счетоводител

Димитър Трендафилов

0884216678

 
Главен  специалист "Бюджет"

Златка Атанасова

04134/2359

 
Счетоводител-касиер Мария Примова

04134/2224

 
Оперативни счетоводители

Надежда Делева

Александр Липницкий

0884216678

 

Местни данъци и такси

Счетоводител-касиер

Мария Атанасова

04134/2418
0882568048

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старши експерт

Галина Неделчева

04134/2418
0882568048

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старши експерт

Мария Иванова

04134/2418
0882568048

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДИРЕКЦИЯ  АООСИД

Директор на дирекция

Петя Михайлова

04134/2312

 

Старши специалист ЕСГРАОН

Иванка Нешева

04134/2234

 

Образование и култура

Старши експерт

Радослава Колева

04134/2362

 

Социално-икономическа политика

Старши експерт

Георги Илев

04134/2395

 

Деловодство и Център за административно обслужване

Експерти

Екатерина Савова

Гергана Тотева

04134/2266

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОМП

Старши специалист

Иван Ангелов

04134/2437 
0884302342

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дежурни ОбСС

 

04134/2270

 

Човешки ресурси

Младши експерт

Марияна Генова

04134/2203

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ДИРЕКЦИЯ УТИСПП

Директор на дирекция

Янка Гайджаджийска

04134/2411

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Програми и проекти

Експерти

Тихомир Танев

Женя Иванова

0884915819
0884483076

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Техническа служба

Специалисти "Кадастрален план"

Ивелина Борисова

Генка Крушева

Донка Костадинова

04134/2458  

Техник "Инвеститорски контрол"

Койчо  Койчев 

04134/2458

 

Главен архитект

Арх. Божидар Георгиев

0882486001

 

Общинска собственост

Специалисти

Венета Иванова

Ивелина Димова

Жана Милева

04134/2367
0882513998

 

Юрист

Елена Нонева    

           

Населено място

Имена на кмета или кметския наместник с отбелязване на длъжността

Адрес на кметството с посочване на пощенския код

Номер на стационарен телефон с посочване на телефонния код

Номер на мобилен телефон

Е-mail

1.

Община Братя Даскалови - Общински център

Иван Стоянов Танев – Кмет на Община

 

 

с. Братя Даскалови, ул. “Септемврийци” № 55,  п.к. 6250

04134/22-60

0882342260

 

 

 

 

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2.

с. Верен

Николай

 Вълков Чиликов – кметски наместник

с. Верен,

п.к. 6244

04137/22-60

0882362260

0887228814

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

3.

с. Голям дол

Динко Генов Господинов – кметски наместник

с. Голям дол,

п.к. 6245

04134/30-53

 

0884483077

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

4.

с. Горно Белево

Таньо Иванов Иванов – кметски наместник

с. Горно Белево,

п.к. 6219

041351/366

0882361366

0885304842

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

5.

с. Горно Ново село

Юсеин Рюстем Филинта – кметски наместник

с. Горно Ново село,

п.к. 6225

041332/415

 

0885304856

0899804539

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

6.

с. Гранит

Веселина Георгиева Ракаджиева - кмет

с. Гранит, ул. “23-ти септември” № 18а,

п.к. 6252

0882348981

0887228829

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7.

с. Долно Ново село

Видко Нешев Нешев – кметски наместник

с. Долно Ново село,

п.к. 6226

 

 

041332/412

0889699941

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

8.

с. Колю Мариново

Тодорка Желева Баракова – кметски наместник

с. Колю Мариново,

п.к. 6237

04137/22-21

0882372221

0885304833

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

9.

с. Малко Дряново

Иван Иванов Павлов – кметски наместник

с. Малко Дряново,

п.к. 6227

041332/563

 

0885304854

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

10.

с. Малък дол

Видка Станчева Вълчева – кметски наместник

с. Малък дол, 

п.к. 6245

04137/24-43

0885304845

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

11.

с. Марково

Иван Стефанов Стефанов – кметски наместник

с. Марково,

п.к. 6247

04137/24-64

0885304847

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

12.

с. Медово

Иванка Анастасова Димитрова – кметски наместник

с. Медово,

п.к. 6235

04137/23-87

0889084875

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

13.

с. Мирово

Димитър Костадинов Мурджов - кмет

с. Мирово, ул. “24-ти май” № 22,

п.к. 6255

041350/260

0882360260

0885304835

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

14.

с. Найденово

Светла Грозева Грозева – кметски наместник

с. Найденово,

п.к. 6224

041332/460

0889080066

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

15.

с. Опълченец

Тони Проданова Калоферова –кметски наместник

с. Опълченец,

п.к 6254

041358/260

0882358260

0884302336

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

16.

с. Оризово

Никола Генов Чакъров - кмет

с. Оризово, ул. “Таньо Найденов” № 19,

п.к. 6253

04132 / 22-60

0882352260

0885304838

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

17.

с. Партизанин

Ганчо Танев Танев - кмет

с. Партизанин,

п.к. 6218

041351/260

 

0885304841

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

18. с. Плодовитово Димитър Иванов Иванов - кмет

с. Плодовитово, ул. “Комсомолска” № 3,

п.к. 6257 

041353/260

0886343260

0885304834

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

19.

с. Православ

Жеко Михайлов Желев – кметски наместник

с. Православ,

 п.к. 6248

04137/23-43

0885304843

0894611785

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

20.

с. Славянин

Марин Иванов Маринов- кметски наместник

с. Славянин,

п.к. 6236

04137/24-06

0885304848

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

21.

с. Съединение

Михаил Радинов Славов – кметски наместник

с. Съединение,

п.к. 6234

041334/260

0885304852


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

22.

с. Сърневец

Павлина Стефанова Ганева – кметски наместник

с. Сърневец,

п.к. 6232

041337 / 260

0885304851

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

23.

с. Черна гора

Атанаска Минчева Атанасова - кмет

с. Черна гора, ул. “Ален мак “ № 28,

п.к. 6258

04136/22-60

0884302343

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.