Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Цялата програма може да прочетете - ТУК!

Мотивите може да прочетете - ТУК!

Цялата програма може да прочетете - ТУК!

Целия текст на Мотивите за приемане на програмата може да протече - ТУК!

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост 

Целия текст може да прочетете - ТУК!