Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Име, презиме и фамилия

Веселин Митков Калчев

Виолета Милчева Чакърова

Георги Минков Колев

Гълъб Петров Георгиев

Иван Димитров Жеков

Иван Пенев Пенчев

Иван Петров Иванов

Катя Иванова Иванова

Никола Вълев Будаков

Петко Михайлов Михайлов

Силвия Чавдарова Иванова

Станка Димова Матева

Таня Минкова Чиликова

 

Име, презиме и фамилия

Георги Минков Колев

Иван Димитров Жеков

Иван Пенев Пенчев

Иван Петров Иванов

Катя Иванова Иванова

Никола Вълев Будаков

Петко Михайлов Михайлов

Радка Стоилова Караджова

Силвия Чавдарова Тодорова

Спас Запрянов Пеев

Стойка Минчева Василева

Стоян Колев Вълчев

Таньо Стоянов Стоянов