Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Целия текст може да прочетете - ТУК!

Целия текст може да протече ТУК!

Решение № СЗ-54-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Целия текст може да прочетете - ТУК!

Решение № РР-4328/20.07.2021 г. за изменение на резрешително № 31520803/20.02.2018г. за водовземане от подземни води, издадено от Директора на БДИБР

Цялия текст може да прочетете - ТУК!