Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Уважаеми кандидати и участници в процедури по Закона за обществените поръчки,

информираме Ви, че от 01.03.2018 г. е създаден НОВ "Профил на купувача" 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ДО 28.02.2018 г.

Във връзка с избран изпълнител за упражняване на авторски надзор по проект ИД 61/3/3210860 е сключен договор №112/22.12.2014 г., който може да видите в досието на обществената поръчка, а също така и ТУК.

Уважаеми дами и господа, Община Братя Даскалови Ви съобщава, че от 26.11.2014 г. Профила на купувача има нов адрес.

В тази връзка всички процедури открити след 25.11.2014 г. може да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://bratia-daskalovi.info-m.eu

ВАЖНО ОТ 26.11.2014 г. НОВ АДРЕС НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: https://bratia-daskalovi.info-m.eu

Информация по процедури стартирали преди 26.11.2014 г. ще продължат да се публикуват на адрес: https://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha