Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Предстоящо заседание на Общински съвет - Братя Даскалови:

Дата: 31.05.2021 г. (Понеделник)

Начален час: 09:30 ч.

Заседанието ще се проведе непресъствено чрез видеокенферентна връзка линк за участие ще бъде публикуван в дена на заседанието : ТУК https://join.skype.com/jnuhgdy0mIl1

Дневен ред за сесия на 31.05.2021 г.


Дневен ред за сесия на 18.12.2020 г.


Дневен ред за сесия на 29.09.2020 г.


Дневен ред за сесия на 29.09.2020 г.


Дневен ред за сесия на 27.09.2020 г.


Дневен ред за сесия на 31.07.2020 г.


Дневен ред за сесия на 29.06.2020 г.


Дневен ред за сесия на 27.05.2020 г.


Дневен ред за сесия на 12.03.2020 г.


Дневен ред за сесия на 12.02.2020 г.


Дневен ред за сесия на 31.01.2020 г.


Дневен ред за сесия на 23.12.2019 г.


Дневен ред за сесия на 29.11.2019 г.


Дневен ред за сесия на 12.11.2019 г.