Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Обява за провеждане на търг

За издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Цялото съобщение може да прочетете ТУК!

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Братя Даскалови съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на ОУПО на Община Братя Даскалови,

Графичната част на ИОУП на Община Братя Даскалови-предварителен проект (ПП) може да видите на интернет страницата на общината

https://bratia-daskalovi.com/images/obqvlenie/IOUP.rar

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 08.00 до 16.45 часа в стая № 15 в сградата на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55.

Общественото обсъждане ще се проведе на 17.12.2019 г. от 15.00 часа в сградата на Община Братя Даскалови, заседателна зала.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в Община Братя Даскалови се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси, относно посочените документи.