Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Протокол - чл.37м, ал.4 ЗСПЗЗ

Мери и пасища за индивидуално ползване 2019/2020 стоп.година

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев тел.: 088 555 8605

ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК