Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Обявление от Димитър Василев Чаушев - земеделски производител относно инвестиционно намерение - създаване на трайни насаждения ябълки:

Подробности - ТУК

Обявление от Димитър Василев Чаушев - земеделски производител относно инвестиционно намерение - създаване на трайни насаждения ябълки:

Подробности - ТУК

В общинска администрация Братя Даскалови е постъпила на основание чл.6, ал.9 от НУРИОВОС копие на информация за преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за обект:

Изработване на технически проекти и парцеларен план за допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ "Тракия" и Път III-666 и пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ "Тракия" и АМ "Марица" и изработване на технически проект и парцеларен план за обект АМ "Марица", "Оризово-Капитан Андреево", участък от км 4+660 до км 5+000.

В случай, че проявите интерес към информацията същата може да бъде разгледана в сградата на общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, ст.9

В прикачени по-долу файлове може да намерите данни за селата:

Братя Даскалови (разпределение)

Долно ново село (разпределение)

Гранит

Марково

Верен

Братя Даскалови

Черна гора

Горно Белево

Партизанин

Съединение

Сърневец

Славянин

Малко Дряново

Оризово