Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Относно: Съобщения на Решение №517 от 25.09.2014г. и Решение № 518 от 25.09.2014 г. на  Общински съвет Братя Даскалови - Съобщението е качено ТУК

Съобщение за Решение №509 от 25.09.2014г. на Общински съвет при община Братя Даскалови

Съобщението е качено ТУК.

Обява

Основно училище „Д-р Петър Берон“ с.Мирово, община Братя Даскалови на основание Заповед №28/25.09.2014 година
О Т К Р И В А

Процедура по провеждане на:
І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОБЯВАТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

Със Заповед №РД-319/03.09.2014 г. е октита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и за продажба на общински имоти.

Може да видите обявите за търга и подробна информация от линковете по-долу:

1 Обява търг

2. Обява търг