Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Относно: Съобщение за Решение №492 от 28.07.2014г. на Общински съвет при община Братя Даскалови

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.

Относно: Съобщение за Решение №490 от 28.07.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.

Относно: Съобщение за Решение №489 от 28.07.2014г. на  Общински съвет при  община Братя Даскалови

Пълният текст на съобщението може да видите ТУК.

Относно: "Изграждане на базова станция GSM/UMTS №6157 в поземлен имот № 000016 в землището на с.Сърневец, общ.Братя Даскалови

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметство с.Сърневец.